Προσέξτε τα παρακάτω σημεία:

 

  • Τα δοχεία να έχουν τρύπες στον πάτο για να φεύγει το περίσσιο νερό.

 

  • Να είναι αρκετά βαθιά για την ανάπτυξη των ριζών.

 

  • Υπολογίστε 20-30 εκ. για τις μινιατούρες, Palace © και χαμηλές εδαφοκάλυψης και 40-50 εκ. για τις πιο ψηλές τριανταφυλλιές.

 

  • Βάλτε απαραιτήτως 3-10 εκ. χαλίκι στον πάτο της γλάστρας (ανάλογα με το μέγεθός της) για να στραγγίζει.

 

  • Φυτέψτε στη συνέχεια με μίγμα που αποτελείται από 1 μέρος χώμα, 1 μέρος τύρφη ή φυλλόχωμα και 1 μέρος χαλίκι ή ελαφρόπετρα. Στο μίγμα εδάφους το χαλίκι είναι απαραίτητο γιατί έτσι αποφεύγετε την συμπίεση (ταράτσωμα) του χώματος.